Woningen aan Graaf van Solmsstraat in Mijdrecht niet aangewezen

10 augustus 2022

Het college van B &W van gemeente De Ronde Venen heeft besloten de woningen aan de Graaf van Solmsstraat 1, 3, 5 en 7 in Mijdrecht niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Hiervoor was een verzoek ingediend door het Cuypersgenootschap, erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Historische Vereniging De Proosdijlanden. De belangrijkste reden om de monumentenstatus niet toe te kennen is de zeer slechte staat van onderhoud van de panden en de hoge kosten van een eventueel herstel. Vanwege de zeer slechte conditie van de panden was al in 2006 een sloopvergunning verleend, waarna de situatie verslechterde. Thans zijn er plannen voor nieuwbouw op deze locatie in ontwikkeling. Tegen het besluit van het college staan bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.