Wordt het Oranjekwartier een sloopwijk of toch niet?

15 november 2022

In de historische wijk Oranjekwartier in Voorburg groeit de onrust. Bewoners stuurden het college van burgemeester en wethouders een brandbrief, omdat zij nog altijd in onzekerheid zitten over de toekomst van hun sociale huurwoningen. Deze dreigen te worden gesloopt, maar dankzij inspanningen van de politiek en maatschappelijke organisaties kreeg de wijk een tijdelijke monumentenstatus. Daarmee zou sloop voorkomen kunnen worden. Nu  is bijna een half jaar later en nog altijd is het onduidelijk of dat ook echt zo is.

Bewoners merken dat er geen onderhoud en reparaties meer plaatsvinden. Er zitten bijvoorbeeld dakgoten verstopt, waardoor er veel water langs de muren loopt met alle gevolgen van dien. Omdat het nog steeds niet duidelijk is wat er met de wijk gebeurt, worden dit soort problemen niet meer aangepakt.

Een ander probleem is dat bewoners die nu zouden vertrekken, geen aanspraak kunnen maken op de regelingen die WoonInvest heeft aangeboden. Iedereen in de wijk zou een urgentieverklaring krijgen en een verhuisvergoeding. Maar omdat de situatie nu onduidelijk is, geldt dit niet meer.

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg zegt binnenkort een besluit te nemen of de tijdelijke monumentenstatus definitief wordt. Daarna zal een overleg gepland worden met eigenaar WoonInvest, om de volgende stappen te bepalen.