Zandvoortse watertoren gaat verloren. Landelijke erfgoedorganisaties slaan alarm over transformatie naar appartementencomplex

15 november 2022

Ontwerp-watertoren-Zandvoort. Springtij-Architecten

foto: Springtij Architecten

In een alarmerende brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zeggen Cuypersgenootschap, Heemschut en de Nederlandse Watertoren Stichting dat door de transformatie naar een appartementencomplex alle monumentale waarden van de Zandvoortse watertoren verloren gaan. In de plannen wordt het gemeentelijk monument vrijwel volledig afgebroken en bovendien ingesloten door nieuwbouw; hierdoor verliest de watertoren zijn belangrijkste rol als landmark van Zandvoort. Om de verbouwing mogelijk te maken heeft het college een nieuw aanwijzingsbesluit opgesteld, dat op forse bezwaren van de erfgoedinstellingen stuit. Het college zou volgens hen terug moeten keren naar het rapport van IDDS Archeologie en Bouwhistorici, waarin de waarden van de huidige monumentale watertoren wel goed worden weergegeven. In een reactie laat de gemeente weten dat in het bestemmingsplan van 2009 de woonbestemming van de toren al is vastgelegd. Volgens de gemeente vraagt de herontwikkeling van het monument om een zorgvuldig proces en is het een belangrijke factor dat de toren haar beeldbepalende karakter behoudt. De gemeente heeft het volste vertrouwen dat het definitieve ontwerp in de fase van de omgevingsvergunning zal worden afgerond met een positief advies. Daar zetten wij vraagtekens bij.