Zienswijze inzake sloopvergunning Haarendael in Haaren

3 maart 2022

Cuypersgenootschap en Heemschut dienen bij de gemeente een zienswijze in de vergunning voor het gedeeltelijk slopen van het rijksmonument Raamse Akkers 13 t/m 16b (voormalige Grootseminarie Haarendael). Het plan is om grote delen van het door brand beschadigde rijksmonument te slopen. Dit voornemen is negatief ontvangen door de eigen monumentencommissie, de provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE constateert dat de noodzaak van sloop niet is aangetoond en dat de betrokken constructeur onvoldoende ervaring heeft met door brand beschadigde historische monumenten.

De erfgoedorganisaties hebben wel degelijk oog voor de argumenten van de gemeente ten aanzien van de veiligheid. De noodzaal van sloop van het overgrote deel van de ruïne betwisten wij echter: de restanten staan inmiddels geruime tijd overeind sinds de brand en zullen dus de nodige constructieve stevigheid bezitten. Vanuit het oogpunt van veiligheid is er de ruimte om de komende tijd te gebruiken om tot een plan te komen dat kan rekenen op de steun van de RCE, de provincie en de plaatselijke monumentencommissie, waarbij het wel van belang is om door te pakken en spoedig duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het monument.