Zorgen over het bijzondere interieur van kerk Graauw: het bevindt zich niet ín de kerk

29 juni 2022

De voormalige Maria ten Hemelopnemingkerk aan de Dorpsstraat sloot in januari 2016. In 2020 kwam het gebouw te koop en in hetzelfde jaar werd het rijksmonument leeggehaald. Het bisdom en de parochie Heilige Maria Sterre der Zee wilden vochtschade aan het interieur voorkomen: het dak was niet helemaal waterdicht meer en de parochie beschikte zelf niet over de financiën om de kerk op te laten knappen. De inventaris verhuisde naar het bouwdepot van het bisdom Breda. Zonder benodigde vergunning, bleek achteraf.

Zorgelijk, vindt het Cuypersgenootschap. De kerk uit 1856 is een rijksmonument en met name het interieur is bijzonder waardevol. Vorig jaar vroeg het Cuypersgenootschap aan het Hulster college of er een vergunning voor de interieurverhuizing was gegeven en of er afspraken waren gemaakt over de terugkeer daarvan. Met terugwerkende kracht kwam er een aanvraag voor een vergunning bij de gemeente Hulst binnen om het interieur elders op te slaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaf daar onlangs een negatief advies over. Het weghalen van kleinere (roerende) onderdelen getuigt van goede zorg, staat te lezen in de toelichting, maar grotere bestanddelen weghalen die onderdeel uitmaken van het Rijksmonument vindt de RCE geen goed idee. Het gaat dan bijvoorbeeld om de preekstoel, het doopvont en heiligenbeelden op consoles. De RCE adviseert om die bestanddelen en de kerk bij elkaar te houden. Tot er concrete plannen zijn voor de toekomst van de kerk, “waaraan het eventuele verwijderen van die onderdelen integraal kan worden getoetst”. De RCE hoopt ook op een passende nieuwe invulling voor de toekomst, waarin het interieur een rol kan blijven spelen. Inmiddels heeft het college de RCE gevolgd en de vergunning geweigerd. Voor ons een strategische overwinning voor alle leegstaande kerken die Rijsmonument zijn