Zorgen over mozaïek in gevel gesloopte Salvatorikerk; volgens gemeente is afspraak nagekomen

10 mei 2022

Het Cuypersgenootschap, dat eerder pleitte voor behoud van de kerk, maakt zich zorgen over de mozaïekwerken uit de gevel van de recent gesloopte Salvatorikerk in Alphen. De huidige verblijfplaats ervan is onbekend; het zou uiterst pijnlijk zijn als er niets meer van het mozaïek over is. Het Cuypersgenootschap zou graag beschikken over foto’s van de toestand waarin het zich nu bevindt. Als nu blijkt dat de ontwikkelaar zich niet aan de afspraken heeft gehouden zal het Cuypergenootschap inzetten op handhaving.