Zutphenaren krijgen de mogelijkheid om nieuw erfgoed voor te dragen: Cuypersgenootschap adviseert mee

16 juni 2023

Gemeente Zutphen heeft plannen om meer panden de status van monument toe te kennen, met als doel de cultuurhistorische waarden van Zutphen nog beter te behouden. Om dit te bereiken, wordt de monumentenlijst van Zutphen uitgebreid. De gemeente betrekt de inwoners actief bij het samenstellen van de nieuwe lijst. De huidige monumentenlijst is voor het laatst bijgewerkt in 2008.

Op dit moment telt gemeente Zutphen 430 rijksmonumenten en 480 gemeentelijke monumenten. In 2008 zijn er 80 panden in de binnenstad aangewezen als gemeentelijk monument, om te voorkomen dat waardevolle monumentale elementen achter de gevel verloren zouden gaan. Sindsdien zijn er maar sporadisch nieuwe monumenten toegevoegd, voor het laatst in 2017. De afgelopen dertig jaar zijn de inzichten over erfgoed veranderd. De gemeente Zutphen wil nu samen met haar inwoners op zoek gaan naar verborgen parels en onbeschermd erfgoed, en de inwoners en eigenaren direct bij dit proces betrekken.

Om nieuwe monumenten aan te wijzen, worden de inwoners van Zutphen aangemoedigd om suggesties in te dienen. Dit kunnen oude gebouwen zijn, jong erfgoed, historische elementen in een pand, vergeten grenspalen, of groen erfgoed. Het belangrijkste criterium is dat de suggestie een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Alle suggesties worden beoordeeld door de Vakgroep monumentaal erfgoed, bestaande uit lokale en landelijke erfgoedinstellingen zoals Heemschut, het Cuypers Genootschap en de Historische Vereniging Zutphen.