Kerk van Puth wordt beschermd

De Sint-Petrus Canisiuskerk en de bijbehorende pastorie in Puth zijn door de gemeente Beekdaelen aangemerkt als gemeentelijk monument. De kerk zal door deze status niet gesloopt worden, zoals eerder het plan was. De kerk, gebouwd in 1930, vertoont een aantal...

Sloopplannen voor de kerk van Puth

Het kerkbestuur van de Petrus Canisiuskerk in Puth heeft drie projectontwikkelaars gevraagd na te denken over een plan voor de herbestemming van de kerk en de pastorie. De bouw- en kunsthistorisch waardevol bevonden kerk moet daarbij grotendeels plaatsmaken voor...