Utrecht begint met het aanwijzen van jonge monumenten

Utrecht begint met het aanwijzen van jonge monumenten

De toezegging om een procedure voor het aanwijzen van jonge monumenten kwam voort uit de discussie in 2018 over behoud van de nieuwbouw van het Universiteitsmuseum uit 1997. Vorig jaar leidde de discussie rond de sloop van de veranda van een niet beschermd pand aan de...
Gemeente Utrecht wil jonge monumenten aanwijzen

Gemeente Utrecht wil jonge monumenten aanwijzen

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om 38 nieuwe monumenten aan te wijzen. Het betreft bijzondere gebouwen, complexen en objecten die gebouwd zijn tussen 1970 en 2008, waaronder wooncomplexen, kantoorgebouwen, gebedshuizen, bruggen en een stationsgebouw. Utrecht...

Sloop schoolgebouw Utrechtse Rubenslaan van de baan na protest

De geplande sloop van de leegstaande Rubenslaanschool in Utrecht is van de baan. Uit onderzoek is gebleken dat delen van het gebouw behouden kunnen worden en dat herontwikkeling voor het Kromme Rijn College kansrijk is. Ook zijn er volgens de gemeente meer...