test

  • Trefwoord/Locatie

  • Soort artikel

  • Reset
Found 489 Results
Page 20 of 49

Alom protest tegen besluit college Naaldwijk


Het besluit van B & W van de gemeente Westland om de R.K. Begraafplaats in Naaldwijk niet als monument aan te wijzen heeft tot heftig protest geleid. Alle aanvragers van de monumentenstatus (het Genootschap Oud-Westland, Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en stichting Terebinth) hebben deze week een bezwaarschrift ingediend. Volgens de bezwaarmakers rammelt het besluit van […]

Tags: ,

8 november 2021


Boek architect Theo Molkenboer verschenen


Bij uitgeverij Verloren is het boek Zuilen zonder last van schrijver Bertus Bakker verschenen over de architect Theo Molkenboer, bekend van de vroege neo-gotiek, ook wel de stukadoorsgotiek genoemd. Het is in de boekhandel te koop voor € 39,00 en bevat 464 pagina’s.


Boek architect A.J. Joling verschenen


Onlangs heeft de Architect A.J. Joling Stichting een boek gepubliceerd over de Amsterdamse architect Anton Joling. Het boek opent met een beschrijving van zijn jeugd, opleiding en vorming en vervolgens wordt zijn oeuvre in architectuurhistorische context geplaatst. Tenslotte wordt de geschiedenis van zijn familie behandeld met aandacht voor de genealogische gegevens. Mocht u exemplaren willen […]


Voorgevel monumentale Terweeschool Oegstgeest blijft behouden


Na felle reacties en protesten van onder meer het Cuypersgenootschap tegen de volledige sloop van de Terweeschool in de stijl van de Amsterdamse school hebben burgemeester en wethouders gekozen voor de variant met behoud van de voorgevel en daarachter nieuwbouw. Eerder hield de gemeenteraad nog rekening met de mogelijkheid dat financiële overwegingen zouden kunnen leiden […]

Tags: ,


Juridisch steekspel rond Huize Ivicke in Wassenaar nog lang niet ten einde


De gemeente Wassenaar schakelde op verzoek van Cuypersgenootschap en Heemschut vorig jaar zelf maar een aannemer in die Huize Ivicke van de ondergang moest redden. Maar de krakers kunnen hun verblijf in Huize Ivicke in Wassenaar nog wel een tijdje rekken. De rechter behandelt op 8 november het verzoek van de gemeente om te vertrekken. […]

Tags: ,


Sloop schoolgebouw Utrechtse Rubenslaan van de baan na protest


De geplande sloop van de leegstaande Rubenslaanschool in Utrecht is van de baan. Uit onderzoek is gebleken dat delen van het gebouw behouden kunnen worden en dat herontwikkeling voor het Kromme Rijn College kansrijk is. Ook zijn er volgens de gemeente meer mogelijkheden voor renovatie door een nieuwe regeling omtrent onderwijshuisvesting die sinds begin dit […]

Tags: ,Protest tegen sloop vleugels hoofdgebouw Klooster Bijdorp in Voorschoten


Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut protesteren tegen sloop van delen van het kloostercomplex Bijdorp in Voorschoten, namelijk het zogeheten Nieuwe Pensionaat ofwel de Middelbare Meisjesschool. Het pand is een onderdeel van het gemeentelijk monument en sloop is daarmee niet vanzelfsprekend: een zorgvuldig onderzoek naar behoud en herbestemming en de waarden van het gebouw zijn […]

Klooster Bijdorp Voorschoten

Tags: , ,

5 oktober 2021


Cuyperstentoonstelling in voormalige Cuyperskerk in Kranenburg


Van 9 juni tot 1 november 2021 is in het Heiligenbeeldenmuseum een thematentoonstelling ingericht, die aandacht besteedt aan de ontwerper van deze kerk: P.J.H. Cuypers. Afgelopen maart was het 100 jaar geleden dat hij op 94-jarige leeftijd overleed. Enerzijds wordt de als museum ingerichte voormalige Antonius van Paduakerk (de oudst nog bestaande kerk van Cuypers) […]


Cuypersgenootschap verzet zich tegen sloop ministerie


De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, wil dat het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behouden blijft. Met de sloop dreigt een waardevol bouwwerk van de internationaal bekende architect Herman Hertzberger en een schoolvoorbeeld van het structuralisme – een belangrijke stroming in de moderne architectuur – te verdwijnen, zo staat in een brief […]

Ministerie SoZaWE in Den Haag

Tags: ,


Page 20 of 49