test

  • Trefwoord/Locatie

  • Soort artikel

  • Reset
Found 489 Results
Page 4 of 49

Paviljoen Boijmans van Beuningen krijgt monumentenstatus


Het door architect Hubert-Jan Henket ontworpen paviljoen bij museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft, na een aanvraag door het Cuypersgenootschap, de status van Rijksmonument gekregen. Het bouwwerk uit 1991, gelegen in de tuin van het museum, dreigde te worden gesloopt. Dankzij deze erkenning is dat niet langer mogelijk en zal het paviljoen worden ingepast […]

Museum-Boijmans. vleugel Henkett. Foto: Erfgoedstem

Tags: ,

24 augustus 2023


Kritiek op plannen voor Drieëenheidkerk in Oldenzaal


Na bezwaren van omwonenden en ondernemers hebben nu ook het Cuypersgenootschap en Kangoeroe Holding, eigenaar van de kinderopvang naast de kerk, zienswijzen ingediend tegen de verbouwingsplannen van de kerk. Onze kritiek op het plan van projectontwikkelaar JOUW Wonen, dat de realisatie van twaalf appartementen en een commerciële ruimte in de kerk behelst, is stevig. Doordat […]

Allerheiligste Drieëenheid

Tags: ,


Buitenkant Monsterse Aloysiusschool blijft toch staan


De voormalige Aloysiusschool in Monster gaat toch niet tegen de vlakte. Het Westlandse college heeft deze week een nieuw plan goedgekeurd waarbij de buitenkant grotendeels behouden blijft. In maart 2018 was het plan nog om de school te slopen voor de bouw van 43 appartementen. Tegen dat voornemen kwamen onder meer de Historische Vereniging Monster-Ter […]

Tags: ,


Excursie Cuypershuis Roermond
(19 augustus 2023)


In 2023 zal het Cuypersgenootschap voor haar leden een aantal korte excursies naar bijzondere monumenten organiseren. Eerder waren er al excursies naar Den Bosch, Waalwijk en Hilversum. Op 19 augustus 2023 staat het Cuypershuis te Roermond op het programma. Onder begeleiding van een deskundige van dit voor Nederland unieke museum bekijken we het woonhuis met […]

7 augustus 2023


Zutphenaren krijgen de mogelijkheid om nieuw erfgoed voor te dragen: Cuypersgenootschap adviseert mee


Gemeente Zutphen heeft plannen om meer panden de status van monument toe te kennen, met als doel de cultuurhistorische waarden van Zutphen nog beter te behouden. Om dit te bereiken, wordt de monumentenlijst van Zutphen uitgebreid. De gemeente betrekt de inwoners actief bij het samenstellen van de nieuwe lijst. De huidige monumentenlijst is voor het […]

Tags: ,

16 juni 2023


Eigenaar vraagt sloopvergunning aan voor bekende Hillegomse villa Santwyck


De eigenaar van de bekende leegstaande villa Santwyck aan de Wilhelminalaan in Hillegom heeft een sloopvergunning voor de woning aangevraagd. Een beslissing daarover is nog niet genomen, maar duidelijk is wel dat de gemeente geen voorstander van afbraak is.

villa Santwyck te Hillegom

Tags: ,


Buurt verbijsterd over haastige sloop unieke veranda van een oud klooster in Utrecht


Zijn timmermanshart huilt, zegt de betrokken aannemer. Maar dat weerhield hem niet de veranda van een 122 jaar oud klooster in de Deken Roesstraat in Utrecht te slopen. Een monumentenaanvraag van het Cuypersgenootschap is nog behandeling. Die heeft de sloop van de veranda echter niet kunnen verhinderen. In juli gaan we met de gemeente Utrecht […]

Veranda_Utrecht_1972_UtrechtsArchief_850906

Tags: ,


Golfplaten op kapitale boerderij Afferden tegen verdere aftakeling


De kapitale boerderij De Engelhof aan de Van Heemstraweg in Afferden wordt voor verdere aftakeling behoed door het kapotte rieten dak af te dekken met golfplaten. Jan Reijnen van de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vroeg recentelijk om handhaving door de gemeente. De boerderij is een gemeentelijk monument en verkrot zienderogen. Omdat de bewoners van […]

Boerderij De Engelhof in Afferden. Foto Heemschut.

Tags: ,


Voorkeursvarianten bouwplannen locatie Maranathakerk Castricum na uitkomsten enquête


Het college stelt aan de gemeenteraad twee voorkeursvarianten voor met bouwplannen op de plek waar nu de Maranathakerk staat. Dat heeft het college op 9 mei besloten. Het gaat om (1) een combinatie van zorgpraktijk en appartementen (40% sociale huur en 60% koop) en (2) de bouw van appartementen (40% sociale huur en 60% koop). […]

Tags: ,


Het bestuur van de OLV Ten Hemelopnemingkerk in Renkum heeft beroep bij de rechtbank ingesteld


De parochie blijft zich halsstarrig verzetten tegen de monumentenstatus van de kerk OLV Ten Hemelopneming in Renkum met een beroep van 24 pagina’s, met een keur aan allerlei mogelijke argumenten. De datum voor de zitting is nog niet vastgesteld. Zo sleept deze procedure zich op een voor de parochie kostbare wijze voort. Gerelateerde berichten: Monumentenstatus […]

Tags: , ,


Page 4 of 49